2011. április 25., hétfő

Ajánlás: Liszt Ferenc emlékév 2011- Rajkó Művészegyüttes

A Rajkó Művészegyüttes 
„Párhuzamos átjárók Liszt rapszódiákra” c. műsora

A Rajkó Művészegyüttes egész estés új színpadi produkciója ismert dallamokra épül, mégis kuriózum. Különlegességét a különböző műfajoknak egy színpadon való megjelenítése adja: új megvilágításba, új összefüggésekbe helyezi a klasszikus zenét, a magyarországi cigányzenét, dalaink és táncaink egy részét, úgy is, mint Liszt magyar rapszódiáinak eredőit, illetve történeti hátterét.

Előadóink:
Kovács Nóri dalénekes, Suki András zongoraművész, a Rajkó Művészegyüttes Zenekara és Tánckara.




Műsorszámok:
Liszt Ferenc: II. magyar rapszódia, IX. rapszódia (Pesti karnevál), XIII. rapszódia, Magyar fantázia (XIV. rapszódia), Csárdás Macabre, XV. Rapszódia (Rákóczi induló) és a műsorba szerkesztve Dr. Tari Lujza ajánlása szerinti népdalok, illetve dalok a Liszt rapszódiák forrásanyagaiból válogatva, valamint a dalokhoz és népdalokhoz készült koreográfiák.

Idézet Dr. Tari Lujza, a Zenetudományi Intézet tudományos főmunkatársa ajánlásából:

„A Rajkó Művészegyüttes aligha találhatott volna magának méltóbb programot Liszt Ferenc születésének 200. évfordulójára, mint a zeneszerző néhány magyar rapszódiájának és egyéb műveinek műsorra tűzését…. A kiválasztott művek (különösen a magyar rapszódiák) a 19. századi, cigányzenészek által játszott verbunkos stílusú zenékből táplálkoznak. Jó az a gondolat is, hogy jelenjen meg a színpadon a magyar nemzeti tánc és ének is, hiszen a nemzeti eszme jegyében ezek együtt jártak a 19. században, de összetartoznak ma is…”

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése