2011. február 14., hétfő

Művészettel segíteni? Lehet!

Visszatekintve az elmúlt húsz évre, a Rajkó Művészegyüttesnek -Rajkó Zenekar és Tánckar - évente 20-25 jótékony célú fellépése van. Ez így összegezve a húsz év alatt körülbelül 400-500 fellépés volt, amelyek bevétele 100Millió Ft körül lehetett eddig. ( E rendezvények bevétele átlagosan 2-300 E Ft, amennyiben gyűjtés jellegű, de részt vett olyan új kezdeményezések programjaiban is, amelyek a kezdetekben nem rendelkeznek kellő támogatottsággal, és éppen a Rajkó ismertsége és kedveltsége adhatta a kezdő lökést a sikeres indulásukhoz. Továbbá elvitte a Rajkó Művészegyüttes az általa képviselt műfajt több olyan kis településre, ahol hátrányos helyzetű gyerekek művészeti oktatása folyik.  Volt jótékony célú koncertjük  a szomszédos országok magyarlakta területein is évente egy-egy alkalommal.
Összehasonlító adat:
A Rajkó Művészegyüttes húsz év alatti összes állami támogatásának összege ugyanennyi volt.
A partner szervezetek között vannak nagyon ismertek, mint a Vöröskereszt Jótékonysági Gála a Thália Színházban, amelynek több éve partnere a Rajkó, és vannak kevésbé ismertek, de nem kevésbé fontos, vagy támogatásra méltó célokért küzdők is.
Az elmúlt évben rendezett jótékonysági Rajkó koncertek között az első volt márciusban a Székesfehérvári a Bazilikában - a koncert bevételével a Magyar Cigány Labdarúgó Válogatott Vatikánba való kijutását segítették az adományozók. A Lepramisszió által szervezett koncert bevételéből több, mint 90 beteg ember gyógyulásig való teljes kezelését lehet megoldani, A Magyar SM Társaság rendezvényén a Sclerosis Multiplexszel élőkért lépett fel a Rajkó,  Varsányban egy beteg futballista fiú kezelésének költségeire gyűjtöttek, a Kossuth Lajos téren június 27-én pedig az árvízkárosultak javára, ebben az Ökumenikus Segélyszervezet volt a partnerük...

Jótékonysági Est -Csángó gyerekek támogatására

Jótékonysági Est lesz a Diószéni csángó gyerekek támogatására  Szentendrén, 2011. március 12-én 18 órától a Pest Megyei Könyvtár Színháztermében, A Keresztszülők a Moldvai Csángó Magyarokért Egyesület szervezésében

Moldvai Csángómagyarok Szövetsége:
Moldvában soha nem volt magyar tannyelvű oktatás (néhány évet leszámítva az ötvenes években). 2000-ben indítottuk útnak programunkat, és ma már 21 településen több mint 1600 gyerek tanulhatja a magyar nyelvet, 42 tanárunk segítségével.Több tucat pedagógus több éves kemény munkája eredményeként (az erőszakos és spontán asszimiláció ellenére) már iskolákban is tanítjuk a magyar nyelvet, vannak közösségi házaink és számos, a magyar nyelvet ünneplő rendezvényt szervezünk. További célunk a Magyarországon továbbtanuló csángó egyetemisták tanulmányainak figyelemmel kísérése, beilleszkedésük segítése.
A csángók eredetéről:
Vannak, akik még a honfoglalás idejére helyezik a csángók letelepedését Moldvában. Egy másik elmélet szerint a középkorban, illetve később a mádéfalvi veszedelem idején kerülnek a Szeret, a Tázló és a Tatros folyók völgyébe. A románságtól eltérően a moldvai csángók katolikusok. A XX. közepéig a román kutatók és politikusok is magyar kisebbségként emlegették a csángókat, az utóbbi évtizedekben a hivatalos román vélemény szerint ők elmagyarosított románok. Az iskolákban még ma is tanított tézisekkel szemben az Európa Tanács 2000-ben  egy ajánlást fogalmazott meg, melyben elismeri, hogy Moldvában egy archaikus magyar kultúra él.

2011. február 6., vasárnap

EU Elnökség-2011 január

EU Elnökség, Szépművészeti Múzeum, 
Reneszánsz terem
2011. január 20.

Ezen az estén a Rajkó Zenekar az EU bel-, és igazságügy minisztereinek adott koncertet, bemutatva a magyarországi cigányzene általa képviselt „klasszikus” vonalát. A műsoron cigányzenekarra írt klasszikus művek, és a Rajkó zenekar számára hangszerelt klasszikus zeneművek (pl. Kodály: Galántai táncok) hangzottak el.

Ezt követően a Rajkó  Zenekar  aláfestő zenét adott a gálavacsorához. http://www.eu2011.hu/hu/hir/vacsora-muzeumban
A Rajkó Zenekarnak ismét alkalma nyílt átadni azt az örömöt, zenei élményt közönségének, amit az elődök több mint százötven éven át alakítottak, finomítottak, igazítottak a magyar lélekhez, és örökítettek generációról-generációra.