Oktatás

Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány (R.O.M.A.) 
1074 Budapest, Rottenbiller utca 16-22.
Telefon: 06-1-321-4825, Fax: 06-1-322-4857
Bankszámlaszám: 73200165-11290267
Adószám: 18263879-1-43
Kuratórium elnöke: Dr. Berendy Beatrix
Telefon: 06-70-466-6700
E-mail: b.beatrix@t-online.hu

http://www.talentumiskola.hu/

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Táncművészeti Szakközépiskola, Zeneművé-szeti Szakképző- és Szak-középiskola és Kollégium működésének elsődleges célja a személyre szabott művészeti képzés mellett, a nem pusztán tudásban, technikai felkészültségben, sokkal inkább hozzáállásban megnyilvánuló profizmus közvetítése a tanuló felé. A diákok a többlépcsős képzés során a Zeneművészeti - illetve a Táncművészeti Tagozaton a korosztályuknak megfelelő általános ismeretanyag mellett különlegesen nagy óraszámban foglalkoznak a művészeti szak-, és kiegészítő tárgyak minél mélyebbre hatóbb elsajátításával. Az iskola igyekszik kitűnő oktatói-, művésztanári testületén keresztül a hivatásos zenész-táncostudás és habitus mellett, a ma már nem csupán az amatőr mozgalmakra jellemző mérhetetlen lelkesedést, hanem a művészet iránti odaadást is adoptálni és továbbadni a tanulóknak.

Az intézményben folyó nevelés-oktatás középpontjá-ban a cigány fiatalok 50 éves hagyományra visszatekintő cigányzenei és a másfél évtizedre visszatekintő klasz-szikus zenei képzése illetve hivatásos tánc- és zene-művészeti pályára történő felkészítése, valamint főisko-lai beiskoláztatása áll.

Talantum Iskola Egyszerűsített éves Mérlege 2008.pdf
Talentum Iskola 2008. éves Beszámolója.pdf
Talentum Iskola befektetett eszközök 2008.pdf
Talentum Iskola Egyszerűsített éves beszámolójának fedőlapja 2008.pdf
Talentum Iskola Egyszerűsített éves Eredménykimutatása 2008.pdf
Talentum Iskola Szakmai beszámolója 2008.09.-tól.pdf