2012. február 29., szerda

Szigorúan szubjektív!


Elfolyt hatvan év!?

  Megdöbbenve értesültem minap az újságokból, hogy veszélybe került a Rajkó Zenekar léte! Egy ilyen lehetőség idáig még föl sem merült bennem, mert mióta az eszemet tudom, mindig is létezett! Úgy hozzátartozott a művészeti életünkhöz, mint a Fővárosi Operaház, gyönyörű, monumentális épülete, melynek az örökkévalóságát az építészeten túl, a színpadán elhangzott remekművek hallhatatlan előadásai is garantálják. Csak úgy, mint a „Rajkó” hat évtizedes folyamatos sikerének a köveiből épített piramis stabilitását, melynek szerintem még korántsem értek a csúcsára, mert sokkal több van még előttük, mint a hátuk mögött! De ez a rendíthetetlen építmény, most meginogni látszik, és úgy tűnik, homokba süllyed minden, és úgy folyik el az elmúlt hatvan év, mint Salvador Dali „Soft Watch” című festményén az óra! Ezt pedig nagyon nem szeretném,- valószínű sok honfitársammal együtt,- mert a Rajkó megszűnésével, olyan űr támadna a zenei életünkben, ami teljességgel pótolhatatlan!
   Persze ez lehet, csak az én privát véleményem, mert valahol minden szubjektív, és a legfeketébb füst is tűnhet arany ködnek, ha a szívünkkel látunk! Főleg hátrafelé tekintve, mikor még a fájdalmas emlékeket is megédesíti az idő. Ez velem is így lehet,  én sem tudom kivonni magam a múlt vonzása alól, mert ma már minden szép, ami ötven éve történt,- akkor is, ha nem igaz,- mert a gyerekkori emlékeink nagy része nem  egyéb, mint a szüleink által elmesélt történetek alapján kreált „múltunk”utáni vágy. De az, amit most el akarok mondani, nem egy ábránd, hanem valóság, olyannyira, hogy még letagadni sem tudnám, mert alapjában változtatta meg az életemet!

   1963-ban történt, mikor egy téli hajnalon csengő keltette családunkat! Riadtan ugrottunk ki az ágyból, mert abban az időben egy ilyen kényszerű ébresztés semmi jót nem ígért, ezért félelemmel telve óvakodtunk ki a konyhába, ami kicsinyke házmester- lakásunk nappalija és előszobája is volt egyben. Egy rendőr állt a küszöbön! Azt hiszem egy pillanatra mindannyiunkban megállt az ütő, de azonnal el is múlt a félelem, mikor édesapám meleg szeretettel ölelte meg a jövevényt, édes bátyját, az én kedvenc nagybátyámat. Mikor lefoszlott rólunk az átok,- a hatvanas évek permanens félelme- az érzelmeink molekulái sorba rendeződtek, és végre felszabadultan tudtunk örülni, csak akkor vettük észre, a nagybátyám boltozatos vállai mögött megbújó apró emberkét, egy körülbelül velem egykorú nagyon barna kis cigánygyereket. Szinte elveszett a nem rá szabott kabátban, és csak az elálló fülei tartották vissza a több számmal nagyobb sapkát, hogy a szemére ne csússzon. Tisztán látszott, hogy szedett-vedett ruhatára nem a sajátja, és csak egyetlen tárgy passzol a termetéhez, az a játékszernek tűnő hegedűtok, ami bánatosan kandikált ki az óriási kabát, derekáig csúszott hónalja alól.
   Teljesen át voltak fagyva, mert azon melegében, pontosabban hidegében érkeztek Szabolcs megye egyik kisfalujából, Kölcséről, ami azért nem volt teljesen ismeretlen, mert a nagyon finom almájával elég jó nevet vívott ki magának a gyümölcskedvelők között és még exportra is szállítottak. Ennek a falunak volt a körzeti rendőre kedvenc nagybátyám, drága édesapám testvére. Ha ők ketten egymás mellett álltak, még én se tudtam őket megkülönböztetni egymástól, mert olyan egyformák voltak, mint két tojás, pedig nem voltak ikrek! Ezért is szerettem őt, mert ha velünk volt, úgy éreztem, két apukám van!
   Egész éjjel úton voltak, mert a napjainkban már nevetségesnek tűnő pár száz kilométer, a hatvanas évek elején még komoly távolságnak számított, és a legyőzéséhez majdnem két napra volt szükség!
   Anyukám felpiszkálta a sparhelt tüzét, köré telepedtünk, és kíváncsian vártuk Feri
bátyám beszámolóját jövetele céljáról. Az utazás viszontagságaival kezdte, amit nem
ismertetek, mert legalább annyira unalmas volt, mint amennyire végtelenbe nyúló.
Minket nem is érdekelt az egész, mert mindannyian szenvedtünk a városi közlekedés borzalmaitól, a mindennapjaink része volt és annyira hozzátartozott az életünkhöz, hogy már észre sem vettük.
   Tekintetünk, inkább az ismeretlen vendégre tapadt, a nagykabátjából kibújva, még kisebbnek tűnő roma gyerekre, aki egy sarokba szorított hiúz riadt pillantásával kapkodta szemeit egyikünkről a másikunkra. Meg tudtam érteni szegényt! A rendőrruha látványa ránk is majdnem a frászt hozta, ezért a fekete szemeiben ülő szinte állati félelem teljesen természetesnek hatott, mert körünkben úgy érezhette magát, mint bárány az oroszlán barlangjában! Főleg mikor észrevette, hogy a rettegett „közeg” faluja „hajjakendje” egyszerre két példányban van jelen!
   Ez abban az időben nem is lehetett másként, mert egy szabolcsi romának, egy rendőrrel való találkozása szinte mindig kizárólag „szakmai” volt, és a köztük levő kapocs sohasem volt egyéb, mint a bilincs, ami összekötötte őket, meg a hosszú tortúra aminek a vége mindig így hangzott,” vádlott álljon föl!”és a bíró közölte a „mázsálás” végeredményét!
   Pedig akkor a helyzet teljesen más volt, mert a kissrác, - aki pár évvel idősebb volt nálam, csak sokkal alacsonyabb,- meghívást kapott a Rajkó zenekarba, ami már akkor is olyan híres volt, mint napjainkban. Szó szót követett, és édesapám elbüszkélkedett velem, hogy én is hegedülök, és kérésére már mehettem is a hangszeremért, bemutatni tudásomat, amit két év keserves munkájával szereztem meg. Kihúztam a konyhakredenc fiókját, odatámasztottam a kottát és mindent beleadva eljátszottam azokat a műveket, melyeket a legjobban tudtam. Elégedetten ültem vissza a helyemre, és kíváncsian vártam kis rögtönzött hangversenyem kihívójának a válaszát.
   Abban a pillanatban, mikor nagybátyám pártfogoltja nevetségesen kicsi hegedűjét a kezébe vette, szemeiből egy csapásra eltűnt a félelem, parázs izzott benne, és mikor elkezdett játszani, a zsenialitás szikrái pattogtak belőle, lángra gyújtva zenére szomjas
lelkünket, egy olyan magas szintre emelve benne a „zajt” ami már szinte fáj, és
annyira belénk ívódik, átjár bennünket, hogy hosszú idő kell a kiheveréséhez!
Megdöbbenve hallgattuk a gigászok küzdelmét! A kis cigánygyerek harcát a hangok ármádiájával, amiben egyedül Ő, és csak is Ő lehetett a győztes! Szinte félelmetes volt, és akkor nyolc évesen abban a pillanatban értettem meg, mit jelent az: mikor „sír a hegedű”!
   klasszikusokat játszott: akkora átéléssel, és olyan fantasztikus tudással, hogy azonnal tudtam, én, ha száz évig tanulok is, soha még a nyomába sem érhetek! Édesapám szemébe néztem, melyben a műélvezet ellágyulásán keresztül is megláttam a bánatot, az én zenei karrieremnek a végét, amit abban a pillanatban ő is ugyanúgy eltemetett, mint én, amikor szembesültünk az igazi tehetséggel, ami talán száz évig is érlelődik egy családban, generációkon át szunnyad, mielőtt elemi erővel tör a felszínre, megmutatva mire is képes a természet!  Ilyenkor születnek Leonardók és Paganinik!
   Mi egy ilyen „csoda” születésénél bábáskodtunk, de alapjában véve minden Feri bátyám érdeme volt, mikor fölkarolta azt a kis roma gyereket, fölöltöztette, felhozta Pestre, és a lehetőségéhez képest segítette, nehogy elkallódjon ez a csiszolatlan gyémánt, hadd kerüljön méltó helyére, a megfelelő foglaltba, hagy ragyogjon érdeme szerint, és ne disznók elé dobott gyöngyként végezze, mint sok sorstársa, megannyi elvetélt tehetség!
   Most pedig az ő kezéből akarják kivenni a hegedűt! Pontosabban a követőiéből, és mindazokéból, akik hatvan éve szolgálják a Rajkóban a zenét, a legnagyobb alázattal, fantasztikus tehetséggel, és hihetetlen szorgalommal!
  Nem tudom milyen erők munkálkodnak a háttérben, kik akarnak a „szárazfákból” máglyát gyújtani, vagy olyan helyzetet teremteni, hogy ezek a zseniális gyerekek önként dobják a tűzre szeretett hangszerüket, életük értelmét!
   A következő gondolatom, viszont nagyon jól tudom, sok embernek nem fog tetszeni, de hát mit csináljak, én mindig őszinte voltam, különben is tudatlan vagyok, nem végeztem államigazgatási egyetemet, nem tanultam meg elrejteni a gondolataimat, és
nem tudom a hazugság durva vásznát, az igazság áttetsző fátyolává változtatni! Mert
bizony ez a szituáció,- őszintén megmondva,- engem, nagyon a harmincas évek Hitleri
Németország zsidókönyveinek az égetésére emlékeztet!

   Teljesen tisztában vagyok vele, hogy Magyarországon napjainkban, nem nagyon szeretik a cigányságot, sokan mindent megtennének a fölemelkedésük megakadályozására! A Rajkókat is szégyellik, és egyenesen megalázónak tartják, hogy barna bőrű tarkaruhás „operett cigányok” képviselik Magyarországot a nagyvilágban! Tudom, ez sokaknak fáj! Meg ott az irigység! Ez megint egy hatalmas erő, ami egyáltalán nem elhanyagolható, mert iszonyú károkat tud okozni, ha elemi erővel tör a felszínre! Mert bizony, minden okuk megvan az ellenlábasoknak az irigységre, mert a Rajkó zenekar világhírű, mindaddig, amíg az „igazi” zenészeket a kutya sem ismeri. Lehet hogy ez igazságtalansága a sorsnak, de hát „Se la Vi” ilyen az élet.
   Sokan talán azt szeretnék, hogy a Rajkók,- ha már vannak-, álljanak meg valami népzenei szinten, mint Laci bácsi, aki a Pesttől ötven kilométerre, időben pedig száz évre, a fatornyos falujának a végén, hamisan pecekteti dróttal húrozott citeráját, és nagyokat kurjongatva mellé, az egészet valami „népi csújogtatónak” tűntetve fel, amit a „szakértők” el is hisznek neki! Lehet, hogy Laci bácsi csörömpölése és artikulátlan üvöltözése roppant népies, de attól még iszonyatos, és kinyílik tőle (népiesen) a bugylibicska az ember zsebében!
   A Rajkó: az, valami egészen más! Vagy itt egy másik példa: a hetvenes években Magyarországon volt nekünk egy naiv festőnk, úgy hívták Dudás Juli. Aki csak attól volt naiv, hogy nem tudott festeni és semmi köze sem volt a képzőművészethez! Az ilyen „naiv művészet” az én szememben olyan, mintha a Rajkó zenekar csak a Boci-Boci tarkát tudná lejátszani némi segítséggel, és teljesen hamisan! Ha így lenne, akkor a „szakértők” is elégedettek lehetnének, lekezelően megsimogathatnák a rajkók fekete buksi fejét, és nyugodt lelkiismerettel betehetnék őket a múzeumba, a „Laci bácsik” mellé, a többi fosszilía közé, ahol már nem sok vizet zavarhatnak. Akkor lenne rend a „hivatalosok” lelkivilágában, mert minden a helyére került.            

  De ezt a szívességet a Rajkók nem teszik meg nekik, nem „népieskednek”, mert ezt a
cipőt már régen kinőtték, járják a maguk útját, követve Szigeti Pál és Farkas Gyula, a
zenekar alapítóinak az irányelvét, épp úgy, mint Gerendási István, a Rajkó zenekar mai igazgatója.
   Itt most meg is állnék egy szóra, mert ugye az írásom „szigorúan szubjektív” ami azt jelenti, hogy a személyes élményeim és benyomásaim alapján akarom tálalni a történetet. Ezért vissza kell mennem a múltba, oda ahol az első kapcsolatom volt ezzel a csodálatos intézménnyel mikor is a nagybátyám által protezsált apróka roma gyerek, a Rajkó leendő tagja, egyszerűen „lehegedült” a zene színpadáról, a saját konyhánkban, 1963 egy téli reggelén.
   Mint már említettem, azon a csípős hajnalon ért véget zenei karrierem, mert soha többé nem vettem kezembe a hegedűt!  Érthető okokból édesapám sem erőltette, de megmondom őszintén, én egy percig sem bántam, mert nem is igen éreztem különösebb elhivatottságot a zene iránt. Különben is, a kezeim már nyolc évesen akkorák voltak, hogy körbeérték a bambisüveget, és inkább az ötkilós kalapács nyele illett bele nem a hegedű érzékeny nyaka! Úgyhogy, hangszerem a szekrény aljára került, a kották a padlásra a kiolvasott újságok közé, várva az úttörő társaimat, a mókus őrs tagjait, hogyha újra kitör rajtunk a papírgyűjtési láz, mi legyünk a győztesek, akik a legtöbb szemetet összeszedték.
   Egy iskolai versenyen találtam rá későbbi nagy szerelmemre, az atlétikára, és pár év
múlva a BEAC nagyon poros, de végtelenül romantikus „gödrében” ismertem meg
Gerendási Istvánt „Joe-t” a Rajkó zenekar mai igazgatóját. Akkor kezdődött, azóta is tartó, több mint negyven éves barátságunk. …
Pont ezen morfondíroztam, mikor úgy gondoltam, hogy a továbblépés érdekében fölhívom Pistát, megtudni az új fejleményeket, mire jutottak a tárgyalások, hova kanyarodik a Rajkó zenekar sorsa?
   Aztán megdöbbenve tettem le a kagylót, mert egyszerűen nem tudtam szóhoz jutni! Gombóc ült torkomon, szemeimben könnyek gyülekeztek, elhomályosították látásomat, mert bekövetkezett a szinte elképzelhetetlen: a Rajkó zenekar, mint olyan, nem létezik többé!...
…Ötvenkilenc év csak dicsőséget hozott, ez volt a sok vér, veríték, és könny ára, megérdemelten, mert a Rajkó a világ színpadán unikum, és az én szememben a legigazibb hungarikum! De természetesen elfogult vagyok, mert különben is minden gondolatom „szigorúan szubjektív”, ez következik a múltamból, soha nem feledve 63
egy téli hajnalát, mikor szembesültem egy igazi zenei tálentummal…
„I Have a Dream”! Van egy álmom! Jutnak eszembe Martin Luther King világot megrengető történelmi szavai! Mert bizony mindannyiunknak van egy álma!
…Az egyik legszebb dolog a világon, pedig a zene! Nincs még egy olyan művészet, amelyik másodperceken belül megragadja az embert, mert a hangok egyenesen a lelkébe hatolnak, és kitérni előlük nem lehet!...
   A Rajkó, az egyik ilyen közös álmunk volt! Mert kerítéseket rombolt le, évszázados előítéleteket törölt el és 1952 óta az egyetlen fórum volt, ahol a cigányság kibontakoztathatta a képességeit, a zene nyelvén, amit a világon mindenhol megértenek, és megbecsülnek! Ezáltal, mint „hazánk zenei nagykövetei”, dicsősséget hoztak nekünk is, amire büszkék is voltunk, egészen mostanáig!
   a Rajkó, ebben a formában, tegnap óta nem létezik! Arról, hogy e miatt harminc ember került az utcára már nem is szólok, mert valószínű ez így van jól, mert természetesen erről felsőbb szinten döntöttek melynek a „mélységét”, én, az egyszerű eszemmel föl sem foghatom! Mert a Rajkó léte vagy nem léte, természetesen politikai döntés, - mert napjainkban minden az - és mint ahogy már említettem, tisztességes ember vagyok, ezért meg sem érthetem, mert Churchill szavait idézve: „ahol véget ér a tisztesség, ott kezdődik a politika”!
  De remélem, tévedek, a Rajkók sorsa jó kezekbe került, nem kell aggódnunk értük, és az „átcsoportosításuk” nem a vég kezdete, hanem valami más, és az elkövetkezendő évtizedek épp oly eredményesek lesznek, mint az elmúltak, barátom, Gerendási István lelkiismeretes kezében és az elmúlt hatvan év, nem folyik el, mint Salvador Dali festményén az óra!   
Maradok tisztelettel: „szigorúan szubjektív”
Kis András

2012. február 17., péntek

2012. február 17.
A mai napon a Rajkó Művészegyüttes tagjai közül a zenészek és táncosok hozzájutottak  elmaradt tavalyi bérükhöz. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a sajtó munkatársainak, amiért foglalkoztak a témával: a legégetőbb probléma megoldódott!

2012. február 10., péntek

Továbbra is bajban van a Rajkó Zenekar


MTI| 2012. február 10.
Tavaly elnyert, 2011-re vonatkozó támogatásából még egy fillért sem látott a Rajkó Zenekar és Tánckar. A 39,4 millió forint nem veszett el, hanem az együttes működtetésére kijelölt Design Terminál Kft. számláján várakozik, kifizetését - a muzsikusok szerint - vállalhatatlan feltételekhez kötik - hangzott el a Rajkó Zenekar pénteki sajtótájékoztatóján.
Az együttes két vezető prímása, Vajda Henrik és Suki István felidézte, hogy a zenekar 2010 végén a kulturális tárcától átkerült a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) fennhatósága alá, ahol pályázatot írtak ki a Rajkó Zenekar támogatására. 2011 tavaszán a minisztérium sajtóközleményt adott ki arról, hogy a zenekar kiemelt, 39,4 millió forintos támogatásban részesül. Közben a tárca felvetette, hogy kerüljön a Rajkó az Országos Roma Önkormányzathoz, ám ez a "házasság" nem jött létre. Augusztusban hivatalosan is értesítették a zenekart arról, hogy elnyerte a támogatást, a szerződést azonban nem kötötte meg velük a minisztérium.
2011. november 30-ra a kilátástalan helyzet miatt sajtótájékoztatót hirdettek, amiről értesítették a KIM-et. Aznap reggel a minisztérium szóban tájékoztatta a Rajkó Művészegyüttes vezetőjét, hogy az együttes további működtetését és a 39,4 millió forint elnyert támogatást átadják a Design Terminál Nonprofit Kft.-nek, amely mindenkit ki fog fizetni, aki hajlandó egy csatlakozási szándéknyilatkozatot aláírni. A nyilatkozatot aláírták, de az elmaradt bérek kifizetése máig nem történt meg - hangsúlyozta a két prímás.
Hozzátették, hogy december 6-án a minisztérium helyettes államtitkára, Latorczai Csaba és a Design Terminál Kft. vezetője azt ígérte, hogy az elmaradt béreket még karácsony előtt folyósítják, ehelyett azonban újabb feltételt, próbajátékot szabtak.
A pénteki sajtótájékoztatón Vajda Henrik és Suki István hangsúlyozta, hogy nincs szükség próbajátékra, hiszen a 60 éve alapított együttesben fokozatosan történt nemzedékváltás mellett a muzsikusok együtt nőttek bele az együttesbe, ismerik egymást, világszerte aratott sikereik igazolják a képességeiket és a rangjukat.
Úgy érzik, hogy kiszolgáltatott helyzetbe kerültek, és attól tartanak, hogy a Rajkó Zenekar nevet el akarják tőlük venni, az együttes még meglévő vagyonával együtt.
A zenészek hangsúlyozták: együtt kívánnak dolgozni, egyetlen tag sem akar megválni a zenekartól, a Rajkó nevet, amely a védjegyükként szolgál, és közülük 12 magánszemély birtokában van, nem adják át másnak.
Vajda Henrik és Suki István az MTI-nek elmondták azt is, hogy a sajtóesemény kezdete előtt, péntek reggel közölte Gál András Levente kormánybiztos Gerendási Istvánnal, az együttes igazgatójával, hogy hétfőn találkozni kíván a Rajkó Zenekar és Tánckar tagjaival.
-----------------------------------------------------------------------------------
(Suki István prímás, Vajda Henrik brácsás) Kiegészítés: Rajkó